Zachęcamy do obejrzenia filmu o jeziorze ZAŁOM WIELKI, a przede wszystkim do skorzystania z jego uroków.

Załom Wielki – rozciąga się w kierunku wschodnio-zachodnim i ma kształt wydłużony. Część wschodnia jeziora jest znacznie rozszerzona. Od północnego wschodu łączy się ciekiem z jeziorem Załom Mały, a od zachodu z jez. Dzicza. Brzegi południowe porośnięte trzciną i sitowiem. Posiada łagodne obrzeża zalesione drzewami liściastymi. Dojazd do jeziora od strony północnej drogą Załom-Człopa oraz od południa drogą prowadzącą do Dzwonowa.

  • dorzecze – Cieszynka – Płociczna – Drawa – Noteć – Warta - Odra
  • szer. geogr 53 05'; dł. geogr. - 16 04'
  • pow ogólna – 135,89 ha; pow. lustra wody – 135,89 ha
  • dł. jeziora – 3875 m
  • szerokość jeziora – 625 m
  • wydłużenie – 6,20 m
  • śr. szerokość – 375 m
  • dł. obrzeża – 9250 m
  • rzędna zwierciadła wody – 60,5 m n.p.m.
  • śr. głębokość