Zachęcamy do obejrzenia filmu o jeziorze TRZEBIN, a przede wszystkim do skorzystania z jego uroków.
Trzebin – rozciąga się w kierunku północno-południowym i posiada wydłużony kształ. Dookoła jezioro porasta las liściasty. Od strony zachodniej i wschodniej jezioro otaczają skarpy. Na południe jeziora rozciąga się łąka. Brzegi wolne od wodorostów. Wody jeziora nie są zasilane żadnymi ciekami. Przy jeziorze znajduje się piękna plaża z zapleczem i turystycznym i prakingowym.

  • dorzecze – Słopica – Kuźniczka – Noteć – Warta - Odra
  • szer. geogr – 53 05'; dł. geogr. - 16 08'
  • pow ogólna – 23,86 ha; pow. lustra wody – 23,86 ha
  • dł. jeziora – 1000 m
  • szerokość jeziora – 300 m
  • wydłużenie – 3,33
  • śr. szerokość – 239 m
  • dł. obrzeża – 2250 m
  • rzędna zwierciadła wody – 66,7 m n.p.m.
  • śr. głębokość