Zachęcamy do obejrzenia filmu o jeziorze SZCZUCZARZ, a przede wszystkim do skorzystania z jego uroków.
Szczuczarz – rozciąga się w kierunku północno-południowym i posiada nieregularny kształt. Teren otaczający jezioro jest bardzo zróżnicowany, zalesiony drzewami liściastymi i iglastymi z licznymi zbiornikami wodnymi. Brzegi porośnięte roślinnością wodną. Z brzegu zachodniego wypływa ciek, który łączy wody tego jeziora z jeziorem Przesieki II. Dojazd do jeziora jedynie od strony oołudniowej szosą biegnącą z Przesiek poprzez wieś Szczuczarz do Człopy w odległości około 50 m.

  • dorzecze – Słopica – Kuźniczka – Noteć – Warta - Odra
  • szer. geogr – 53 03; dł. geogr. - 16 01'
  • pow ogólna – 149,13 ha; pow. lustra wody – 136,13 ha
  • dł. jeziora – 3025 m
  • szerokość jeziora – 1750 m
  • wydłużenie – 1,72
  • śr. szerokość – 500 m
  • dł. obrzeża – 10625 m
  • rzędna zwierciadła wody – 56,4 m n.p.m.
  • śr. głębokość