Zachęcamy do obejrzenia filmu o jeziorze LINOWYM, a przede wszystkim do skorzystania z jego uroków.
Linowe – rozciąga się w kierunku północno-południowym i ma kształt wydłużony. Jezioro o wydłużonym kształcie położone w kierunku północno-południowym. Od strony północno-wschodniej jeziora otacza skarpa. Na wschód od jeziora rozciągają się łąki i bagna. Brzegi porośnięte trzciną, sitowiem i turzycami oraz zasilane od wschodu wodami z rowu melioracyjnego. Dojazd drogą polną i leśna od szosy Szczuczarz – Człopa w odległości 1,0 km. W kierunku północnym od jeziora leży wieś Dzwonowo.

  • dorzecze – Słopica – Kuźniczka – Noteć – Warta - Odra
  • szer. geogr – 53 03'; dł. geogr. - 16 05'
  • pow ogólna – 11,59 ha; pow. lustra wody – 10,03 ha
  • dł. jeziora – 730 m
  • szerokość jeziora – 240 m
  • wydłużenie – 3,04
  • śr. szerokość – 159 m
  • dł. obrzeża – 1800 m
  • rzędna zwierciadła wody – 64,0 m n.p.m.
  • śr. głębokość