Wydrowe (Drogie Zdroje)

Jezioro o wydłużonym kształcie położone w kierunku północno-południowym. Obrzeża jeziora od strony wschodniej przechodzą w bagna i podmokłą łąkę miejscami zadrzewione. Pozostałe tereny stanowią teren leśny z licznymi podmokłymi łąkami. Brzegi jeziora porośnięte na całej długości trzciną, sitowiem, turzycami. Wody jeziora zasila wiele cieków, które łączą je z jeziorem Jamno. W pobliżu brak jest zabudowań. Dojazd duktem leśnym od drogi gruntowej Brzeźniak – Jelenie. W kierunku wschodnim od jeziora usytuowana jest wieś Breźniak.

 • dorzecze – Płociczna – Korytnica – Drawa – Noteć – Warta - Odra
 • szer. geogr - 53 09'; dł. geogr. - 16 02'
 • pow ogólna – 23,25 ha; pow. lustra wody – 23,25 ha
 • dł. jeziora – 940 m
 • szerokość jeziora – 280 m
 • wydłużenie – 3,36
 • śr. szerokość – 237 m
 • dł. obrzeża – 2230 m
 • rzędna zwierciadła wody – 64,9 m n.p.m.
 • śr. głębokość

Jamno (Gamel)

Jezioro o kształcie wydłużonym położone w kierunku północno-wschodnim. Obrzeża jeziora od strony zachodniej i wschodniej przechodzą w strome zbocza porośnięta lasem liściastym. Natomiast od północy i południa do jeziora przylegają podmokłe łąki. Brzegi zarośnięte trzciną i sitowiem, a wody jego połączone ciekiem z jeziorem Płociczno i Wydrowym. W obrębie jednak brak zabudowań. Dojazd droga leśną około 0,2 km od drogi Golin – Jeleń. W kierunku południowo-wschodnim od jeziora leży wieś Golin

 • dorzecze – Płociczno – Korytnica – Drawa – Noteć – Warta - Odra
 • szer. geogr - 53 08'; dł. geogr. - 16 01'
 • pow ogólna – 30,84 ha; pow. lustra wody – 28,21 ha
 • dł. jeziora – 1370 m
 • szerokość jeziora – 370 m
 • wydłużenie – 3,70
 • śr. szerokość – 225 m
 • dł. obrzeża – 3240 m
 • rzędna zwierciadła wody – 60,2 m n.p.m.
 • śr. głębokość

Płociczno (Ostrowieckie)

Jezioro o kształcie wydłużonym położone w kierunku południowo-wschodnim. Obrzeża jeziora od strony wschodniej przechodzą w strome zbocza porośnięte lasem liściastym. Natomiast z pozostałych stron brzegi jeziora łagodne i graniczą z podmokłymi pastwiskami i łąkami, poza którymi rozciąga się las. Brzegi jeziora zarośnięte trzciną i turzycami. Wody jeziora połączone ciekiem z jeziorem Jamno. Przez jezioro przepływa rzeka Płociczna. W pobliżu jeziora brak zabudowań. Dojazd drogą leśną około 1,3 km od drogi Golin – Jelenie

 • dorzecze – Płociczna – Drawa – Noteć – Warta - Odra
 • szer. geogr - 53 08'; dł. geogr. - 16 00'
 • pow ogólna – 61,38 ha; pow. lustra wody – 56,25 ha
 • dł. jeziora – 1800 m
 • szerokość jeziora – 500 m
 • wydłużenie – 3,60
 • śr. szerokość – 312 m
 • dł. obrzeża – 5000 m
 • rzędna zwierciadła wody – 59,7 m n.p.m.
 • śr. głębokość – 2,7 m

Dziewicze

Jezioro ma kształt owalny wydłużony w kierunku północno-zachodnim. Obrzeża jeziora przechodzą w łagodne zbocza porośnięte lasem mieszanym. Od strony zachodniej do jeziora przylega rozległe bagno. Brzegi jeziora zarośnięte trzciną i sitowiem. Wody jeziora zasila ciek. W obrębie jeziora brak jest zabudowań. Dojazd od szosy Tuczno – Mielęcin drogą polną ok. 1,5 km. W kierunku południowym od jeziora leży wieś Bukowo.

 • dorzecze – Runica – Płociczna – Drawa – Noteć – Warta - Odra
 • szer. geogr – 53 09'; dł. geogr. - 16 10'
 • pow ogólna – 8,59 ha; pow. lustra wody – 6,94 ha
 • dł. jeziora – 400 m
 • szerokość jeziora – 300 m
 • wydłużenie – 1,33
 • śr. szerokość – 215 m
 • dł. obrzeża – 1290 m
 • rzędna zwierciadła wody – 87,7 m n.p.m
 • śr. głębokość

Piasecznik (Piaseczno Duże)

Jezioro o kształcie wydłużonym położone w kierunku północno-południowym. Obrzeża jeziora przechodzą w strome zbocza porośnięte lasem liściastym. W części północno-zachodniej jeziora leży mała wyspa pokryta lasem. Brzegi jeziora porośnięte trzciną i sitowiem. Wody nie zasilają żadne cieki. W obrebie jeziora brak zabudowań. Dojazd drogą leśną ok. 5 km od zabudowań wsi Golin.

 • dorzecze – Płociczna – Drawa – Noteć – Warta – Odra
 • szer. geogr. 53 08' dług. Geogr. 16 01'
 • pow ogólna – 62,93 ha; pow. lustra wody – 62,93 ha
 • dł. jeziora – 1450 m
 • szerokość jeziora – 725 m
 • wydłużenie – 2,0
 • śr. szerokość – 408 m
 • dł. obrzeża – 3775 m
 • rzędna zwierciadła wody – 62,3 m n.p.m.
 • śr. głębokość – 7,6 mPiaseczno Małe

Jezioro o kształcie wydłużonym położone w kierunku południowo-wschodnim. Obrzeża jeziora przechodzą w strome zbocza porośnięte lasem liściastym. Brzegi jeziora wolne od wodorostów. Wody jeziora nie zasilają żadne cieki. Linia brzegowa urozmaicona. W obrębie jeziora brak zabudowań. Dojazd do jeziora duktą leśną oraz drogą z Golina. W kierunku południowo – wschodnim od jeziora leży wieś Golin (około 6 km)

 • dorzecze – Korytnica – Płociczna – Drawa – Noteć – Warta - Odra
 • szer. geogr – 53 07'; dł. geogr. - 16 00'
 • pow ogólna – 9,68 ha; pow. lustra wody – 9,68 ha
 • dł. jeziora – 680 m
 • szerokość jeziora – 210 m
 • wydłużenie – 3,2
 • śr. szerokość – 118 m
 • dł. obrzeża – 1825 m
 • rzędna zwierciadła wody – 62,0 m n.p.m.
 • śr. głębokość – 3,2 m

Pustelnia (Ostrowienko)

Jezioro o wydłużonym kształcie położone w kierunku północno – wschodnim. Obrzeża jeziora przechodzą w łagodne zbocza porośnięte lasem liściastym. Północny i częściowo wschodni brzeg jeziora porośnięty trzciną i sitowiem. Jezioro bezodpływowe. Dojazd do jeziora utrudniony ze względu na duże oddalenie jeziora od głównych dróg. Dojazd duktami leśnymi. W kierunku południowo-wschodnim w odległości 6 km od jeziora usytuowana jest wieś Załom.

 • dorzecze – Korytnica – Płociczna – Drawa – Noteć – Warta - Odra
 • szer. geogr. – 53 07'; dł. geogr. - 15 59'
 • pow ogólna – 3,18 ha; pow. lustra wody – 2,94 ha
 • dł. jeziora – 320 m
 • szerokość jeziora – 110 m
 • wydłużenie – 2,90
 • śr. szerokość – 99 m
 • dł. obrzeża – 825 m
 • rzędna zwierciadła wody – 62,0 m n.p.m.
 • śr. głębokość

Dzicza (Dąbie, Dypań, Jeleni Róg)

Jezioro w kształcie wydłużonym położone w kierunku wschodnio-zachodnim. Obrzeża zbiornika przechodzą w strome zbocza porośnięte lasem liściastym. Od strony wschodniej i zachodniej przylegają pastwiska, grunty orne oraz bagna. Brzegi jeziora obrośnięte trzciną i sitowiem. Wody jeziora zasila rzeka Cieszynka, która łączy je z jeziorem Załom Wielki. Na południowy-wschód od jeziora leży mały zbiornik wodny. Dojazd duktem leśnym około 0,2 km od drogi Ostrowiec-Załom. W kierunku wschodnim od jeziora znajduje się wieś Załom.

 • dorzecze – Cieszynka – Płociczna – Drawa – Noteć – Warta - Odra
 • szer. geogr – 53 05'; dł. geogr. - 16 01'
 • pow ogólna – 22,43 ha; pow. lustra wody – 22,43 ha
 • dł. jeziora – 1100 m
 • szerokość jeziora – 400 m
 • wydłużenie – 2,75
 • śr. szerokość – 204 m
 • dł. obrzeża – 2900 m
 • rzędna zwierciadła wody – 60,2 m n.p.m.
 • śr. głębokość

Kamień

Jezioro o kształcie wydłużonym położone w kierunku północno0zachodnim. Obrzeża przechodzą w podmokłe łąki, poza którymi rozciągają się strome wzniesienia porośnięte trzciną i sitowiem, oraz poprzez Cieszynkę połączone z jeziorem Załom Wielki i Wielki Staw. W obrębie brak jest zabudowań. Dojazd droga leśną ok. 0,3 km os szosy Człopa-Załom. W kierunku wschodnim od jeziora leży miasto Człopa.

 • dorzecze – Cieszynka – Płociczna – Drawa – Noteć – Warta - Odra
 • szer. geogr – 53 05'; dł. geogr. - 16 05'
 • pow ogólna – 38,25 ha; pow. lustra wody – 35,04 ha
 • dł. jeziora – 1110 m
 • szerokość jeziora – 310 m
 • wydłużenie – 3,58
 • śr. szerokość – 243 m
 • dł. obrzeża – 2610 m
 • rzędna zwierciadła wody – 60,1 m n.p.m
 • śr. głębokość

Krapiel

Jezioro o kształcie wydłużonym położone w kierunku południowo-wschodnim. Obrzeża jeziora od strony wschodniej i południowej przechodzą w wąski pas pastwisk kończący się skarpami. W części północnej znajduje się bagno pokryte roślinnością wodną. W części wschodniej na jeziorze znajduje się mała wsypa porośnięta krzewami. Brzegi wolne od wodorostów. Dojazd drogą Człopa-Miłogoszcz. W kierunku południowo-wschodnim w odległości 3 km leży wieś Bukowo.

 • dorzecze – Cieszynka – Płociczna – Drawa – Noteć _ Warta - Odra
 • szer. geogr - 53 08'; dł. geogr. - 16 10'
 • pow ogólna – 5,22 ha; pow. lustra wody – 4,46 ha
 • dł. jeziora – 500 m
 • szerokość jeziora – 150 m
 • wydłużenie – 3,33
 • śr. szerokość – 89 m
 • dł. obrzeża – 1205 m
 • rzędna zwierciadła wody – 94,5 m n.p.m.
 • śr. głębokośćPrzytyk Duży (Prycki)

Jezioro o kształcie oczka położone na północny-wschód od wsi Trzebin. Obrzeża jeziora przechodzą łagodnie w las liściasty, który od południa graniczy z gruntami ornymi. Od strony zachodniej do jeziora przylegają łąki, pośród których znajdują się zbiorniki wodne. Brzegi jeziora wolne od wodorostów, a wody połączone ciekiem z jeziorem Wielki Staw. W kierunku północnym od jeziora płynie rzeka Cieszynka. Dojazd duktami leśnymi od drogi Człopa-Jaglice.

 • dorzecze – Cieszynka – Płociczna – Drawa – Słopica – Kuźniczka – Noteć – Warta - Odra
 • szer. geogr – 53 05'; dł. geogr. - 16 09'
 • pow ogólna – 2,56 ha; pow. lustra wody – 2,56 ha
 • dł. jeziora – 200 m
 • szerokość jeziora – 150 m
 • wydłużenie – 1,33
 • śr. szerokość – 128 m
 • dł. obrzeża – 550 m
 • rzędna zwierciadła wody – 66,5 m n.p.m.
 • śr. głębokość

Jatno

Jezioro o kształcie oczka położone na północy zachód od zabudowań wsi Jaglice. Obrzeża jeziora przechodzą płasko w podmokłe łąki, poza którymi rozciąga się las liściasty. Brzegi jeziora porośnięte trzciną i sitowiem. Wody jeziora połączone ciekiem z rzeką Cieszynka a przez nią z jeziorem Wielki Staw. W obrębie jeziora brak zabudowań. Dojazd duktą leśną od drogi Jaglice – Bukowo.

 • dorzecze – Cieszynka – Płociczna – Drawa – Słopica – Kuźniczka – Noteć – Warta - Odra
 • szer. geogr – 53 05'; dł. geogr. - 16 12'
 • pow ogólna – 3,74 ha; pow. lustra wody – 1,92 ha
 • dł. jeziora – 300 m
 • szerokość jeziora – 180 m
 • wydłużenie – 1,66
 • śr. szerokość – 125 m
 • dł. obrzeża – 600 m
 • rzędna zwierciadła wody – 65,2 m n.p.m.
 • śr. głębokość

Bukowo Długie

Jezioro o kształcie oczka położone na wschód od zabudowy wsi Bukowo. Obrzeża jeziora od strony północnej i zachodniej przechodzą w łagodne zbocza porośnięte lasem liściastym. Natomiast od wschodu i południa do jeziora przylegają łąki miejscami zadrzewione. Wody jeziora zasila rów melioracyjny który łączy je z rzeką Cieszynką. Dojazd duktą leśną 0,2 km od strony gruntowej z Bukowa do Wołowych Lasów.

 • dorzecze – Cieszynka – Płociczna – Drawa – Noteć – Warta - Odra
 • szer. geogr – 53 05'; dł. geogr. - 16 14'
 • pow ogólna – 6,96 ha; pow. lustra wody – 6,96 ha
 • dł. jeziora – 350 m
 • szerokość jeziora – 250 m
 • wydłużenie – 1,40
 • śr. szerokość – 199 m
 • dł. obrzeża – 950 m
 • rzędna zwierciadła wody – 75,6 m n.p.m.
 • śr. głębokość

Bukowo Średnie (Okole Wielkie)

Jezioro o kształcie wydłużonym położone wzdłuż kierunku północno-wschodnim. Obrzeża jeziora łagodne porośnięta lasem liściastym, miejscami przechodzące w skarpy. Od północnego-wschodu i południa do jeziora przylegają tereny podmokłe. Brzegi porośnięte trzciną i siotwiem. Dojście drogami leśnymi oraz od drogi Lasy – Mielęcin. Na południowy-wschód od jeziora położona jest wieś Wołowe Lasy.

 • dorzecze – Cieszynka – Plociczna – Drawa – Noteć – Warta - Odra
 • szer. geogr – 53 07'; dł. geogr. - 16 15'
 • pow ogólna – 4,55 ha; pow. lustra wody – 4,55 ha
 • dł. jeziora – 300 m
 • szerokość jeziora – 170 m
 • wydłużenie – 1,76
 • śr. szerokość – 152 m
 • dł. obrzeża – 875 m
 • rzędna zwierciadła wody – 86,2 m n.p.m.
 • śr. głębokość

Żwirowskie (Dołek)

Jezioro o kształcie wydłużonym położone w kierunku północno-zachodnim. Obrzeża jeziora od strony zachowniej i południowej przechodzą w strome zbocza porośnięte lasem liściastym. Od północy od jeziora przylega bagno. Brzegi wolne od wodorostów. Wody jeziora nie zasilają żadne cieki. W obrębie jeziora brak jest zabudowań. Dojazd duktami leśnymi od drogi Mielęcin – Niekursko. W kierunku północno-zachodnim w odległości 2,5 km od jeziora leży wieś Mielęcin.

 • dorzecze – Zalesie – Cieszynka - Płociczna – Drawa – Noteć – Warta - Odra
 • szer. geogr – 53 08'; dł. geogr. - 16 17'
 • pow ogólna – 2,89 ha; pow. lustra wody – 2,42 ha
 • dł. jeziora – 300 m
 • szerokość jeziora – 120 m
 • wydłużenie – 2,50
 • śr. szerokość – 96 m
 • dł. obrzeża – 760 m
 • rzędna zwierciadła wody – 97,7 m n.p.m.
 • śr. głębokość

Suche (Krynka)

Jezioro otoczone lasami o przewadze drzew iglastych. Od północy, wschodu i zachodu terenem podmokłym. Położenie jeziora w kierunku północno-wschodnim od wsi Wołowe Lasy około 1 km od leśniczówki Rakowice. Jezioro bagniste, obrzeża porośnięte kępami łozy, sitowiem, trzciną i roślinnością wodną. Wody jeziora wykazują tendencje do zarastania i tworzenia bagna. Jezioro uzupełniane wodami opadowymi, brak cieku zasilającego w wodę.

 • dorzecze – Stara Bukówka – Bukówka – Młyńska – Wygodzinka – Kamionka – Molita – Noteć – Warta - Odra
 • szer. geogr – 53 07'; dł. geogr. - 16 18'
 • pow ogólna – 4,13 ha; pow. lustra wody – 2,91 ha
 • dł. jeziora – 220 m
 • szerokość jeziora – 200 m
 • wydłużenie – 1,10
 • śr. szerokość – 188 m
 • dł. obrzeża – 670 m
 • rzędna zwierciadła wody – 114,3 m n.p.m.
 • śr. głębokość

Rakowice (Rakowe, Lubaszka)

Jezioro o kształcie oczka położone na południowy wschód od zabudowań wsi Mielęcin. Obrzeża jeziora przechodzą płasko w bagno. Od strony wschodniej jezioro otacza stromy stok. Wokół rozciąga się teren leśny, na którym znajdują się małe podmokłe łąki. Wschodni brzeg jeziora porośnięty trzciną i sitowiem. Jezioro bezodpływowe bez zabudowań. Dojazd drogą polną 3 km od szosy Wołowe Lasy – Niekursko.

 • dorzecze – Stara Bukówka – Bukówka – Młyńska – Wygodzinka – Kamionka – Molita – Noteć- Warta - Odra
 • szer. geogr – 53 07'; dł. geogr. - 16 18'
 • pow ogólna – 3,80 ha; pow. lustra wody – 3,60 ha
 • dł. jeziora – 280 m
 • szerokość jeziora – 190 m
 • wydłużenie – 1,47
 • śr. szerokość – 136 m
 • dł. obrzeża – 800 m
 • rzędna zwierciadła wody – 114,1 m n.p.m.
 • śr. głębokość

Leśne (Bukowo Małe)

Jezioro o kształcie oczka położone na południowy-wschód od zabudowań wsi Mielęcin. Wokół jezioro otaczają lasy liściaste. Od strony zachodniej przylegają szeroko rozlane bagna. Jeziora zarośnięte trzcinami, turzycami i sitowiem, nie zasilane żadnymi ciekami, jedynie wodami opadowymi. Jezioro ma tendencje do zanikania. Dojazd drogą leśną około 200 m od drogi Mielęcin – Niekursko w kierunku południowo-wschodnim.

 • dorzecze – Stara Bukówka – Bukówka – Młyńska Wygodzinka – Kamionka – Molita – Noteć – Warta - Odra
 • szer. geogr – 53 08; dł. geogr. - 16 20'
 • pow ogólna – 1,05 ha; pow. lustra wody – 1,05 ha
 • dł. jeziora – 140 m
 • szerokość jeziora – 100 m
 • wydłużenie – 1,4
 • śr. szerokość – 75 m
 • dł. obrzeża – 395 m
 • rzędna zwierciadła wody – 116,7 m n.p.m.
 • śr. głębokość

Bukowo Długie

Jezioro o kształcie oczka położone na południowy wschód od zabudowy wsi Mielęcin. Obrzeża jeziora przechodzą w łagodne zbocza porośnięte lasem liściastym i od północy przechodzące w podmokłą łąkę. Brzegi jeziora porośnięte częściowo trzciną i sitowiem Wody jeziora połączone ciekiem z jeziorem Bukowo Duże. Na południowy zachód od jeziora zlokalizowany jest mały zbiornik wodny i otaczające go bagna. Dojazd do jeziora tylko duktami leśnymi od osady leśnej. W kierunku północno-zachodnim od jeziora położona jest wieś Mielęcin.

 • dorzecze – Stara Bukówka – Bukówka – Młyńska Wygodzinka – Kamionka – Molita – Noteć – Warta - Odra
 • szer. geogr – 53 07'; dł. geogr. - 16 20'
 • pow ogólna – 5,81 ha; pow. lustra wody – 5,16 ha
 • dł. jeziora – 310 m
 • szerokość jeziora – 200 m
 • wydłużenie – 1,55
 • śr. szerokość – 161 m
 • dł. obrzeża – 825 m
 • rzędna zwierciadła wody – 111,5 m n.p.m.
 • śr. głębokość

Bukowo Duże

Jezioro o kształcie wydłużonym położone w kierunku wschód-zachód. Tereny okalające

Jezioro to strome zbocza porośnięte lasem liściastym. Na krańcu południowo-zachodnim i południowo-wschodnim przylegają łąki, przez które przepływają cieki. Brzegi częsciowo porośnięte trzciną i sitowiem. Jezioro połączone z jeziorem Bukowo Długie. Dojazd drogą polną około 3 km od szosy Niekursko-Gostomia. W kierunku północno-wschodnim leży wieś Mielęcin.

 • dorzecze – Stara Bukówka – Bukówka – Młyńska Wygodzinka – Kamionka – Molita – Noteć – Warta - Odra
 • szer. geogr – 53 07'; dł. geogr. - 16 21'
 • pow ogólna – 16,49 ha; pow. lustra wody – 16,49 ha
 • dł. jeziora – 840 m
 • szerokość jeziora – 320 m
 • wydłużenie – 2,62
 • śr. szerokość – 214 m
 • dł. obrzeża – 1905 m
 • rzędna zwierciadła wody – 104,5 m n.p.m.
 • śr. głębokość 9,1 (4,5) mWołowe (Tupadłe)

Jezioro o kształcie nieregularnym położone w kierunku północno-wschodnim. Obrzeża jeziora przechodzą płasko w użytki zielone miejscami podmokłe. Dalej rozciąga się las liściasty. Po stronie wschodniej znajdują się małe zbiorniki wodne i ciek odpływowy. Brzegi częściowo porośnięte trzciną i sitowiem. W obrębie jeziora brak zabudowań. Dojazd drogą leśną około 0,5 km od szosy Wołowe Lasy-Trzcianka. W kierunku północno-zachodnim leży wieś Mielecin.

 • dorzecze – Stara Bukówka – Bukówka – Młyńska Wygodzinka – Kamionka – Molita – Noteć -Warta - Odra
 • szer. geogr – 53 05'; dł. geogr. - 16 19'
 • pow ogólna – 3,09 ha; pow. lustra wody – 1,23 ha
 • dł. jeziora – 207 m
 • szerokość jeziora – 120 m
 • wydłużenie – 1,72
 • śr. szerokość – 85 m
 • dł. obrzeża – 600 m
 • rzędna zwierciadła wody – 111,9 m n.p.m.
 • śr. głębokość

Bukowo Małe

Jezioro o kształcie wydłużonym położone w kierunku północno-południowym w kompelksie leśnym. Obrzeża jeziora od strony zachniej i wschodniej przechodzą w strome zbocza. Natomiast od północy i południa zbocza jeziora łagodne i porośnięte lasem liściastym. Jeziora od strony południowej połączone ciekiem z jeziorem Oczko. W okolicy jeziora znajdują się drobne zbiorniki wodne. Dojście do jeziora tylko drogami leśnymi. Na północny zachód od jeziora usytuowana jest wieś Wołowe Lasy.

 • dorzecze – Stara Bukówka – Bukówka – Młyńska Wygodzinka – Kamionka – Molita – Noteć – Warta - Odra
 • szer. geogr – 53 04'; dł. geogr. - 16 19'
 • pow ogólna – 1,41 ha; pow. lustra wody – 1,41 ha
 • dł. jeziora – 460 m
 • szerokość jeziora – 50 m
 • wydłużenie – 9,2
 • śr. szerokość – 37 m
 • dł. obrzeża – 1005 m
 • rzędna zwierciadła wody – 102,6 m n.p.m.
 • śr. głębokość 61 (3,3) m

Rodran Duży

Jezioro o kształcie nieregularnym położone w kierunku północno-południowym. Obrzeża jeziora od strony wschodniej i południowej przechodzą w łagodne zbocza porośnięte lasem liściastym. Natomiast od północy i zachodu brzeg jeziora płaski i graniczy z bagnami. Południowy brzeg jeziora zarośnięty trzciną i sitowiem. Wody jeziora nie zasilają żadne cieki. W obrebie jeziora brak zabudowań. Dojazd drogą polną około 1 km od szosy Dzwonowo-Przelewice.

 • dorzecze – Słopica – Kuźniczka – Noteć – Warta – Odra
 • szer. geogr – 53 04'; dł. geogr. - 16 06'
 • pow ogólna – 7,99 ha; pow. lustra wody – 7,99 ha
 • dł. jeziora – 400 m
 • szerokość jeziora – 300 m
 • wydłużenie – 1,33
 • śr. szerokość – 200 m
 • dł. obrzeża – 1250 m
 • rzędna zwierciadła wody – 66,5 m n.p.m.
 • śr. głębokość

Rodran Mały

Jezioro o kształcie oczka położone na południowy wschód od zabudowań wsi Dzwonowo. Obrzeża jeziora przechodzą płasko w bagna, poza którymi rozciąga się podmokły las liściasty. Brzegi jeziora nie są porośnięte wodorostami. Wody jeziora nie zasilają żadne cieki, brak również zabudowań. Dojazd drogą polną około 0,5 km od szosy Dzwonowo-Przelewice.

 • dorzecze – Słopica – Kuźniczka – Noteć – Warta - Odra
 • szer. geogr – 53 03'; dł. geogr. - 16 05'
 • pow ogólna – 2,94 ha; pow. lustra wody – 2,94 ha
 • dł. jeziora – 250 m
 • szerokość jeziora – 160 m
 • wydłużenie – 1,56
 • śr. szerokość – 118 m
 • dł. obrzeża – 760 m
 • rzędna zwierciadła wody – 69 m n.p.m.
 • śr. głębokość

Linowe (Szczuckie Dryb)

Jezioro o kształcie nieregularnym polożone w kierunku wschodnio-zachodnim. Obrzeża jeziora przechodzą płasko w bagna, a następnie w łąki i lasy liściaste. Od strony południowej Jezioro otacza niewielka skarpa. Północny brzeg jeziora porośnięty cząściowo trzciną i turzycami. Wody jeziora połączone ciekiem z jeziorem Zamieć. W obrębie jeziora brak jest zabudowań. Dojazd drogą polną 0,5 km od szosy Szczuczarz-Człopa. Na północny wschód od jeziora leży wieś Dzwonowo.

 • dorzecze – Słopica – Kuźniczka – Noteć – Warta - Odra
 • szer. geogr – 53 03'; dł. geogr. - 16 04'
 • pow ogólna – 12,57ha; pow. lustra wody – 12,57 ha
 • dł. jeziora – 510 m
 • szerokość jeziora – 245 m
 • wydłużenie – 2,08
 • śr. szerokość – 148 m
 • dł. obrzeża – 1300 m
 • rzędna zwierciadła wody – 60,4 m n.p.m.
 • śr. głębokośćSołtysowe

Jezioro o kształcie oczka położone na południowy zachód od zabudowań wsi Szczuczarz. Obrzeża jeziora od strony północnej, zachodniej i południowej przechodzą bezpośrednio w grunty orne z niewielkimi, pojedyńczymi drzewami. Natomiast od wschodu brzeg jeziora płaski i graniczy z podmokłymi łąkami i pastwiskami. Jezioro zasilane licznymi ciekami. Za pomocą rowu połączone z jeziorem Zamieć. Dojazd drogą polną około 0,5 km od szosy Człopa – Przesieki po stronie północnej.

 • dorzecze – Płociczna – Drawa – Noteć – Warta - Odra
 • szer. geogr – 53 02'; dł. geogr. - 16 02'
 • pow ogólna – 4,00 ha; pow. lustra wody – 4,00 ha
 • dł. jeziora – 240 m
 • szerokość jeziora – 170 m
 • wydłużenie – 1,41
 • śr. szerokość – 167 m
 • dł. obrzeża – 670 m
 • rzędna zwierciadła wody – 56,7 m n.p.m.
 • śr. głębokość

Zamieć (Aksamit, Błękitne)

Jezioro o kształcie wydłużonym położone w kierunku południowo-zachodnim w terenie o bogatej i zróżnicowanej rzeźbie. Wokół jeziora występują liczne skarpy. Od zachodu, południa i wschodu otaczają lasy liściaste, od północy grunty orne. Ponadto do jeziora przylegają łąki i pastwiska. Linia brzegowa urozmaicona i porośnięta trzciną i sitowiem. Od południowego-zachodu połączone ciekiem z jeziorem Sołtysowym. Po przeciwległej stronie leży Jezioro Krzywe. Dojazd drogą polną około 0,5 km od szosy Człopa-Przesieki. Wkierunku wschodnim około 3 km leży wieś Przelewice.

 • dorzecze – Szczuczna - Drawa – Noteć – Warta - Odra
 • szer. geogr – 53 02'; dł. geogr. - 16 03'
 • pow ogólna – 39,43 ha; pow. lustra wody – 38,43 ha
 • dł. jeziora – 1235 m
 • szerokość jeziora – 450 m
 • wydłużenie – 2,7
 • śr. szerokość – 286 m
 • dł. obrzeża – 3600 m
 • rzędna zwierciadła wody – 55,6 m n.p.m.
 • śr. głębokość – 3,5 (2,0) m

Krzywe (Podkowa)

Jezioro o kształcie nieregularnym położone w kierunku wschód-zachód. Teren wokół zbiornika wodnego bardzo zróżnicowany. Od strony północnej i wschodniej rozciągają się strome zbocza porośnięte drzewami liściastymi. Natomiast od zachodu i południa brzegi łagodne przechodzą w łąki i pastwiska miejscami podmokłe oraz grunty orne. Linia brzegowa urozmaicona. Brzegi porośnięte trzciną i sitowiem, a wody połączone ciekiem z jeziorem Zamieć. Dojazd drogą polno-leśną Szczuczarz-Żelichowo widoącą po stronie wschodniej. W kierunku północno-wschodnim od jeziora leży wieś Przelewice.

 • dorzecze – Szczuczna – Drawa – Noteć – Warta - Odra
 • szer. geogr – 53 02'; dł. geogr. - 16 01'
 • pow ogólna – 20,00 ha; pow. lustra wody – 18,72 ha
 • dł. jeziora – 900 m
 • szerokość jeziora – 250 m
 • wydłużenie – 3,60
 • śr. szerokość – 222 m
 • dł. obrzeża – 2230 m
 • rzędna zwierciadła wody – 55,9 m n.p.m.
 • śr. głębokość

Płocie (Sołtysowskie, Wilcze Doły)

Jezioro o kształcie wydłużonym, nieregularnym położone w kierunku północno-południowym. Bezpośrednio do zbiornika przylegają nizinne rozlewiska bagien, które od północy graniczą z łąką. W okolicy jeziora występują liczne wzniesienia porośnięte lasem liściastym. Jezioro przy brzegach obrośnięte trzciną i sitowiem, zasilane dwoma rowami melioracyjnymi, jeden w północnej jeziora, drugi na południu. Z tej też strony zlokalizowane jest niewielkie Jezioro Przytyk Mały. Dojazd drogą leśną około 1 km od drogi Szczuczarz- Przelewice od strony północnej, a od wschodniej leży wieś Przelewice.

 • dorzecze – Szczuczna – Drawa – Noteć – Warta - Odra
 • szer. geogr – 53 02'; dł. geogr. - 16 04'
 • pow ogólna – 9,10 ha; pow. lustra wody – 8,03 ha
 • dł. jeziora – 650 m
 • szerokość jeziora – 230 m
 • wydłużenie – 2,82
 • śr. szerokość – 140 m
 • dł. obrzeża – 1540 m
 • rzędna zwierciadła wody – 59,8 m n.p.m.
 • śr. głębokość 5,2 m (2,7 m)

Przytyk Mały (Błotniste, Bagniste)

Jezioro o kształcie oczka położone na południowy zachód od zabudowań wsi Przelewice. Obrzeża jeziora silnie zabagnione, poza którymi rozciągają się liczne wzniesienia pokryte lasem liściastym. Brzegi częściowo porośnięte wodorostami. Jezioro bezodpływowe, niezabudowane z tendencją do zanikania. Dojście duktą leśną około 250 m od drogi Człopa–Żelichowo. Dojazd zaś jest utrudniony ze względu na bagnisty teren.

 • dorzecze – Szczuczna – Drawa – Noteć – Warta - Odra
 • szer. geogr – 53 01'; dł. geogr. - 16 04'
 • pow ogólna – 2,30 ha; pow. lustra wody – 2,30 ha
 • dł. jeziora – 180 m
 • szerokość jeziora – 150 m
 • wydłużenie – 1,20
 • śr. szerokość – 115 m
 • dł. obrzeża – 590 m
 • rzędna zwierciadła wody – 59,8 m n.p.m.
 • śr. głębokość