Zachęcamy do obejrzenia filmu o jeziorze DŁUSKO, a przede wszystkim do skorzystania z jego uroków.
Dłusko – rozciąga się w kierunku południowo-wschodnim i posiada kształt rynny polodowcowej. Brzegi jeziora przechodzą w strome zbocza porośnięte lasem liściastym, który od południa graniczy z gruntami ornymi. Od północnego-wschodu do jeziora przylega podmokła łąka oraz bagno. Brzegi jeziora obrośnięte trzciną i sitowiem. Wody jeziora nie są zasilane żadnymi ciekami. Dojazd do jeziora droga polną około 1,4 km od szosy Szczuczarz-Dzwonowo. Na wschód od jeziora leży wieś Dłusko.

  • dorzecze – Płociczna – Drawa _ Noteć – Warta - Odra
  • szer. geogr – 53 04'; dł. geogr. - 16 03'
  • pow ogólna – 42,27 ha; pow. lustra wody – 42,27 ha
  • dł. jeziora – 2150 m
  • szerokość jeziora – 250 m
  • wydłużenie – 8,6
  • śr. szerokość – 169 m
  • dł. obrzeża – 4950 m
  • rzędna zwierciadła wody – 63,1 m n.p.m.
  • śr. głębokość 19,8 (9,4) m